nekrtc nekrtc
nekrtc nekrtc
 
 
nekrtc nekrtc nekrtc
    ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು  
 
  • ಈ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಗಷ್ಟ್-2000ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
  • ಈ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆಯು 4126 ಅನುಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
  • ಈ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾಹನ ಬಲ 4599.
  • ಈ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜೋತೆಗೆ, 9 ವಿಭಾಗ, 50 ಬಸ್ ಘಟಕ, 1 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾರ್ಯಗಾರ, 1 ಚಾಲಕರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ 1 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ 22500 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, 146 ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
  • ಸಾರಿಗೆ ಆದಾಯ 2017-18 ರಿಂದ ಜನವರೀ-2018ರ ವರೆಗೆ ರೂ.1178.15 ಕೋಟಿಗಳು.
  • ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ 2017-18 ರಿಂದ ಜನವರೀ-2018ರ ವರೆಗೆ ರೂ. 1344.72 ಕೋಟಿಗಳು.
 
nekrtc nekrtc nekrtc
 
nekrtc News & Information nekrtc
 
 
nekrtc nekrtc nekrtc
 
 
nekrtc
nekrtc
nekrtc nekrtc
nekrtc nekrtc
nekrtc
nekrtc
nekrtc nekrtc
nekrtc nekrtc
nekrtc
nekrtc
nekrtc nekrtc
nekrtc nekrtc
nekrtc
nekrtc
nekrtc nekrtc
nekrtc nekrtc
nekrtc
nekrtc
nekrtc nekrtc
nekrtc nekrtc
nekrtc
nekrtc
nekrtc nekrtc
nekrtc nekrtc
nekrtc
nekrtc
nekrtc nekrtc
nekrtc nekrtc
nekrtc
nekrtc
nekrtc nekrtc
nekrtc nekrtc
 
 
© NEKRTC 2017. All Rights Reserved.
Powered by:
www.radiantinfo.com